Bedankt Vrienden van De Soos Montfoort

Beste Vriend van “De Soos”,

Wij willen u hierbij persoonlijk bedanken voor uw donatie bij steunactie.nl ten behoeve van Verenigingsgebouw Sint Joseph. De op 19 februari gestarte crowdfunding-steunactie is een groot succes geworden. Het is ook in de media niet onopgemerkt gebleven, dat heel Montfoort en omgeving zich achter deze steunactie schaarde.

Binnen één weekend werd het doel van € 25.000,- behaald, en in de weken daarna liep het bedrag verder op tot maar liefst € 35.840,- (stand per 10 maart 2021). Dat bedrag is ook echt nodig om de coronacrisis te doorstaan, want veel kosten lopen wel door, terwijl er nauwelijks inkomsten tegenover staan. Ook de veelheid van de giften van particulieren, meerdere bedrijven en organisaties is geweldig. In totaal maar liefst 712 donateurs (stand per 10 maart 2021).

De vele positieve reacties en donaties zijn hartverwarmend voor de beheerders, medewerkers en bestuurders van het verenigingsgebouw. Hierdoor kan het verenigingsgebouw in Montfoort in stand blijven als sociaal-cultureel hart van Montfoort. Iedereen van jong tot oud zal meerdere herinneringen hebben aan ‘De Soos’. Je moet er niet aan denken dat ‘De Soos’ zou moeten sluiten.

Dit betekent, geen carnaval, disco, toneel, concert, sport, vergaderingen, feesten, condoleances, jubilea, cursussen, Cultureel Montfoort en nog veel meer.

U heeft dit door uw zeer gewaardeerde donatie mede mogelijk gemaakt.
Wij beschouwen u daarom als echte “VRIEND VAN DE SOOS”!

De stichting Vrienden van de Soos Montfoort zal zich in het najaar nog meer gaan richten op het vergroten van de betrokkenheid  bij De Soos op diverse wijzen. Die betrokkenheid is belangrijk, want  De Soos is er voor ons allemaal. Met elkaar en voor elkaar kunnen we veel bereiken, dat is de afgelopen weken wel gebleken. Wij houden u daarvan graag op de hoogte.

Op de webpagina  https://www.sint-joseph.nl/vriendenvandesoos/ zullen we ook regelmatig een update en nieuwsberichten vermelden.
En via het emailadres vriendenvandesoos@sint-joseph.nl zijn wij ook bereikbaar.

Met elkaar en voor elkaar: De Soos!
Met vriendelijke groet,
Marcel Peters en Jessica de Rooij namens Stichting Vrienden van de Soos Montfoort

Terug naar Home