Eerste steunactie eindigt 1 maart

De sinds vrijdag 19 februari opgestarte eerste steunactie van Stichting Vrienden van de Soos Montfoort is inmiddels een groot succes. Hartverwarmend !

De beheerders Marcel Peters en Jessica de Rooij en medewerkers en bestuur zijn zeer verrast met zoveel medeleven en bijdragen van zoveel Montfoortenaren en organisaties. Alle donateurs heel veel dank !

Het doelbedrag van deze eerste steunactie was in het eerste weekend al gehaald. Maar extra donaties zijn nog steeds van harte welkom én nodig.

Daarmee behouden we het verenigingsgebouw voor sociaal-culturele activiteiten en bijeenkomsten voor Montfoort. Er zal in de loop van het jaar waarschijnlijk nog een steunactie volgen.

Deze eerste steunactie loopt tot en met maandag 1 maart.

Dus als u nog wil bijdragen aan deze steunactie door middel van een donatie, doe dat dan snel !

Alvast heel veel dank daarvoor.

Ook hebben we al veel aanmeldingen gekregen voor “Vrienden van De Soos Montfoort”.

Als men zich aanmeldt op vriendenvandesoos@sint-joseph.nl dan kunnen wij u als echte “Vriend van De Soos” vrijblijvend op de hoogte houden !

Stichting Vrienden van De Soos Montfoort

Terug naar Home