Nieuwsbrief – 1e editie

Hartverwarmend

Vorig jaar hebben we gezien wat de steun actie voor onze Sint Joseph doet met onze gemeenschap. De steun was overweldigend!  Deze steunactie was om het verenigingsgebouw overeind te houden. Uit alle reacties zagen wij dat jong en oud belang heeft bij het behouden van onze Soos. Dit was echt geweldig en daarvoor willen wij u bedanken.

Stichting Vriend van de Soos

De steun actie was de aanleiding om met een aantal vrijwilligers na te denken over de boodschap dat alles wat er georganiseerd wordt in de Soos te behouden. Om dit mogelijk te maken hebben we niet alleen het verenigingsgebouw nodig.

Nu alles weer open is,  kunnen we weer allerlei activiteiten organiseren in onze Soos.

Met zijn allen moeten we evenementen kunnen blijven organiseren. Van bridge en tafeltennis tot Cultureel Montfoort en Four Seasons. Nu staat het carnaval voor de deur. Al deze verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen verdienen onze steun om te kunnen blijven organiseren. Het moet betaalbaar blijven voor alle organisaties.

Daarom is deze stichting in het leven geroepen. Niet ten behoeve van de exploitatie van de Soos, maar om het betaalbaar te houden om iets te organiseren voor bewoners in alle leeftijden van de gemeente Montfoort.

Hoe gaat het in zijn werk

De verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de te organiseren activiteit. De stichting zal bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we de gelden, verkregen uit de donaties het beste kunnen verdelen.

Ideeën kan je sturen naar vriendenvandesoos@sint-joseph.nl

Met elkaar en voor elkaar: De Soos!
Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van de Soos Montfoort

Terug naar Home