vrienden van de soos

17 February

Hartverwarmend
Vorig jaar hebben we gezien wat de steun actie voor onze Sint Joseph doet met onze gemeenschap. De steun was overweldigend!  Deze steunactie was om het verenigingsgebouw overeind te houden. Uit alle reacties zagen wij dat jong en oud belang heeft bij het behouden van onze Soos. Dit was echt geweldig en daarvoor willen wij u bedanken.

Stichting Vriend van de Soos
De steun actie was de aanleiding om met een aantal vrijwilligers na te denken over de boodschap dat alles wat er georganiseerd wordt in de Soos te behouden. Om dit mogelijk te maken hebben we niet alleen het verenigingsgebouw nodig.

Nu alles weer open is,  kunnen we weer allerlei activiteiten organiseren in onze Soos.

Met zijn allen moeten we evenementen kunnen blijven organiseren. Van bridge en tafeltennis tot Cultureel Montfoort en Four Seasons. Nu staat het carnaval voor de deur. Al deze verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen verdienen onze steun om te kunnen blijven organiseren. Het moet betaalbaar blijven voor alle organisaties.

Daarom is deze stichting in het leven geroepen. Niet ten behoeve van de exploitatie van de Soos, maar om het betaalbaar te houden om iets te organiseren voor bewoners in alle leeftijden van de gemeente Montfoort.

Hoe gaat het in zijn werk
De verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de te organiseren activiteit. De stichting zal bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we de gelden, verkregen uit de donaties het beste kunnen verdelen.

Ideeën kan je sturen naar vriendenvandesoos@sint-joseph.nl

Met elkaar en voor elkaar: De Soos!
Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van de Soos Montfoort

===================================================

Nieuwsupdate 26-2-2021

Eerste steunactie eindigt 1 maart

De sinds vrijdag 19 februari opgestarte eerste steunactie van Stichting Vrienden van de Soos Montfoort is inmiddels een groot succes. Hartverwarmend !

De beheerders Marcel Peters en Jessica de Rooij en medewerkers en bestuur zijn zeer verrast met zoveel medeleven en bijdragen van zoveel Montfoortenaren en organisaties. Alle donateurs heel veel dank !

Het doelbedrag van deze eerste steunactie was in het eerste weekend al gehaald. Maar extra donaties zijn nog steeds van harte welkom én nodig.

Daarmee behouden we het verenigingsgebouw voor sociaal-culturele activiteiten en bijeenkomsten voor Montfoort. Er zal in de loop van het jaar waarschijnlijk nog een steunactie volgen.

Deze eerste steunactie loopt tot en met maandag 1 maart.

Dus als u nog wil bijdragen aan deze steunactie door middel van een donatie, doe dat dan snel !

Alvast heel veel dank daarvoor.

Ook hebben we al veel aanmeldingen gekregen voor “Vrienden van De Soos Montfoort”.

Als men zich aanmeldt op vriendenvandesoos@sint-joseph.nl dan kunnen wij u als echte “Vriend van De Soos” vrijblijvend op de hoogte houden !

Stichting Vrienden van De Soos Montfoort

 

STEUNACTIE  voor Verenigingsgebouw/zalencentrum Sint-Joseph Montfoort

Verenigingsgebouw/zalencentrum Sint Joseph, oftewel ‘De Soos’ is al meer dan 100 jaar het sociaal-culturele Hart van Montfoort, en tevens het multifunctionele gebouw, waarin een belangrijk deel van het wel en wee van de gemeenschap Montfoort plaatsvindt.

Door de huidige corona-omstandigheden met een lockdown van half maart tot eind mei 2020 en een tweede lockdown vanaf 1 oktober 2020 tot april 2021 of langer zit ‘De Soos’ in zwaar weer en zoeken we naar middelen om de storm te doorstaan.

Iedereen van jong tot oud  zal meerdere herinneringen hebben aan ‘De Soos’.

Je moet er niet aan denken dat ‘De Soos’ zou moeten sluiten. Dit betekent, geen carnaval, disco, toneel, concert, sport, vergaderingen, feesten, condoleances, jubilea, cursussen, Cultureel Montfoort en nog veel meer.

De beheerders: Marcel Peters en Jessica de Rooij, bestuur en medewerkers willen er alles aan doen om het Sint Joseph te behouden en ook te kunnen blijven exploiteren na de corona-crisis.

Wij doen hierbij een beroep op alle inwoners, bezoekers verenigingen,  en andere gebruikers om via crowdfunding ‘De Soos’ door deze moeilijke tijd heen te loodsen en voor de Montfoortse gemeenschap te behouden.

Wij vragen  u  om een bijdrage over te maken via steunactie.nl Uw gift wordt bijzonder gewaardeerd, en wij hopen u in de toekomst te kunnen bedanken als vriend van ‘De Soos’. Als u uw emailadres ook doorgeeft via vriendenvandesoos@sint-joseph.nl dan kunnen we u vrijblijvend op de hoogte houden.

HEEL VEEL DANK !

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op, via telefoonnr 0348-471473.

Zie ook onze Facebookpagina

Deel deze actie zoveel mogelijk met uw bekenden.

Marcel Peters, Jessica de Rooij
medewerkers en bestuur van
Stichting Verenigingsgebouw Sint Joseph

Nog een extra toelichting van het 'waarom' van deze steunactie "Vrienden van de Soos": 

De opbrengst die we normaal met carnaval overhouden worden in de rest van het jaar aangewend om de hoge kosten, die met het grote St. Josephgebouw gepaard gaan, te kunnen betalen. Denk aan gas/water/licht, onroerendzaakbelasting, vaste jaarlijkse onderhoudscontracten: koeling, brandalarmeringssysteem, inbraakbeveiliging, onderhoud. En natuurlijk ook de werknemers moeten worden betaald.  

Met de opbrengsten van carnaval kunnen we in een normale situatie de zaalhuurprijzen en kosten voor sociaal-culturele activiteiten voor de Montfoortse gemeenschap en Montfoortse verenigingen laag houden. We zijn immers een non profit organisatie voor Montfoort. Maar door het wegvallen van het carnaval is de situatie zorgelijk geworden.  

Deze steunactie komt voort uit een bestaand plan voor oprichting van een ondersteunende stichting genaamd “Vrienden van de Soos”. Wij hopen u dan ook in de toekomst voor uw donatie te bedanken, u als echte “Vriend van de Soos".  

Als u uw emailadres doorgeeft via vriendenvandesoos@sint-joseph.nl dan kunnen wij u vrijblijvend op de hoogte houden.